Bestuur

Graag stellen we het bestuur aan jullie voor:

Voorzitter: Rob Bannink

Secretaris: Marcel de Lang

Penningmeester: Rien Krol a.i.

Commissielid: Helen Akkerman