De Lente is begonnen! Kom in de mooie kloostertuin werken als vrijwilliger en wees welkom.

(We kunnen op afstand werken)

Tijdens de afgelopen maanden hebben we met een klein ploegje vrijwilligers door kunnen werken. Allen op afstand om zorg te dragen voor onze kippen en de planten in de kas en moestuin voorbereidingen.

We hebben ondanks het kleine aantal toch veel werk verzet. Vandaag hebben we de vrijwilligers in het zonnetje gezet met een kleine paasattentie. Want iedereen werkt zo hard en belangeloos mee.

We hebben in de winter de volgende zaken gedaan:

 • De historische bomen zijn gesnoeid
 • De appelboomgaard is gesnoeid
 • Adoptieplan voor de appelboomgaard opgezet en inmiddels 33% van de bomen hebben een adoptie-ouder. In voor- en najaar een activiteit voor kinderen met appels: appelpannenkoeken in de boomgaard eten en pluk je eigen appels. Met het adoptiegeld kunnen we de bomen blijven onderhouden.
 • Allerlei producten voor in de winkel gemaakt: planten hangers, theepakketten etc.
 • Vogelhuisjes en kerstornamenten gemaakt.
 • Kerstwandeling in de tuin.
 • De moestuin is heringericht en perma-cultuur bodem is van start gegaan.
 • Verplaatsen van composthoop is in volle gang.
 • Historisch tuinonderzoek is kosteloos voor ons uitgevoerd.
 • Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft de plannen beoordeeld en zijn grotendeels goedgekeurd.
 • De vlindertuin is gesnoeid en dient nu te worden gewied.
 • En vanaf deze week zijn we aan het zaaien …. Wie oh Wie wil ons helpen met al deze mooie activiteiten. Want we zijn nog met te weinig vrijwilligers in een hele grote tuin. Wees welkom….
 • We zijn een stichting zonder winstoogmerk en willen met onze opbrengsten graag de tuin verfraaien zodat iedereen kan genieten van de tuin zoals de nonnen dat vroegen deden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *